Vítajte na stránke venovanej chovu papagájov v panelovom dome.

CITES 1.časť

8. srpna 2010 v 6:38 | Ľubomír M. |  Užitočné rady
    Každý kto chce začať s chovom exotického vtáctva musí mať vedomosti nielen z oblasti potrieb chovu pre druh, ktorý si chce zadovážiť, ale aj dostatok poznatkov z oblasti práva, pretože drvivá väčšina vtákov chovaných v klietke patrí k ohrozeným a chráneným druhom. Pýtate sa prečo? Preto lebo kúpou exotického vtáka, môžeme svojou neznalosťou podporiť nielen čierny ilegálny obchod so zvieratami, mafiánske skupiny zaoberajúce sa pašovaním, predajom a určite aj následnou legalizáciou druhov, ale aj porušiť právnu normu Slovenskej republiky. Kupujúci sa stáva v očiach úradníkov spolupáchateľom, pričom platí fakt, že neznalosť zákona neospravedlňuje a človek nechtiac môže prísť nielen k materiálnej, ale aj k morálnej ujme. Nakladanie s chránenými živočíchmi a rastlinami upravuje medzinárodný dohovor tzv. CTES.

Čo je vlastne CITES?

     "CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je medzinárodný dohovor, ktorý bol podpísaný dňa 3.3.1973 vo Washingtone. Cieľom dohovoru je postaviť svetový obchod s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, tak aby sa dosiahla ich ochrana pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely. V súčasnosti k nemu pristúpilo viac ako 160 krajín sveta. Približne 5 000 druhov živočíchov a 28 000 druhov rastlín je pod ochranou CITES. Na Slovensku je dohovor CITES uplatňovaný od roku 1992." (http://www.cites.sk/)

     Myslím si, že CITES je komplex zákonných noriem, ktorých cieľom je kontrola obchodu, dovozu, vývozu, držby, prepravy a tým aj ochrany chránených druhov živočíchov a rastlín. Nezodpovedanou ostáva otázka: "Skutočne komplex právnych noriem chovateľskej verejnosti známej ako CITES, dostatočným spôsobom chráni ohrozené druhy živočíchov na celom svete?"

     Zákon je neprehľadný, preto Vás usmerním na ktoré jednotlivé právne normy sa zamerať, ak si chcete exotického vtáka kúpiť z chovu v Slovenskej republike. Jednotlivé právne normy a zoznamy ohrozených živočíchov a rastlín sú neustále novelizované, preto odporúčam ešte pred kúpou exemplára overiť si zistené informácie telefonicky, osobne, alebo mailom priamo na Inšpektoráte ochrany prírody v mieste Vášho bydliska, kde Vám iste radi poradia, ako máte postupovať. Kontakt nájdete aj na stránke: http://www.cites.sk.

1. Nariadenie komisie ES č. 1332/2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady ES č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín, reguláciou obchodu s nimi. Súčasťou Nariadenia komisie ES č. 1332/2005 je "Príloha A,B,C,D", v ktorej nájdeme zoznam všetkých chránených živočíchov a rastlín.

2. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou vyhlášky je "Príloha č. 6", čo je vlastne zoznam druhov, ktorých exempláre sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, nevydáva sa preukaz o pôvode a nepodliehajú registrácií. Exempláre sa napriek tomu nemôžu dovážať, vyvážať a prepravovať za hranice Slovenskej republiky bez prislúchajúceho vydaného povolenia.

3. Zákon č. 5/2004 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do Vašej pozorností dávam §12 "Preukazovanie pôvodu, spôsobu nadobudnutia a registrácia exemplárov", odsek 20, rieši spôsob ako preukázať nadobudnutie živočícha, ktorý je zaradený v "Prílohe č. 6", Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005.

Ja som poslal mail na Inšpektorát ochrany prírody tohto znenia:

"Dobrý deň.

     Dovolil som si Vám napísať, pretože mám nejasnosti s Cites, ktorý práve študujem, lebo si chcem založiť chov forpus coelestis. Papagájiky nechcem dovážať ani vyvážať. Chcem si kúpiť papagájikov na slovenskom trhu, ktorí v klietke v Slovenskej republike aj prišli na svet. Moja predstava chovu sú max. 2 páry. Jednalo by sa o jedince, ktoré sú označené pevným krúžkom. Ako mám postupovať, aby som sa v očiach úradníkov nestal teroristom, ktorý pašuje zvieratá. Mrzelo by ma to, preto lebo zvieratká mám rád a uvedomujem si aj nebezpečenstvo a zlobu, ktorú pašovanie zvieratiek prináša.

     Zatiaľ som zistil že, z č.338/1997 bol novelizovaný z.1332/2005, podľa ktorého je forpus zaradený pravdepodobne do cites II príloha B, ako silne ohrozený druh. Z.č. 110/2005 príloha č.6 popisuje zoznam druhov, ktorých exempláre sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, nevydáva sa preukaz o pôvode a nepodliehajú registrácií a druh forpus tam je tiež. Znamená to, že kúpim od chovateľa, budú mať (ale nemusia) nezameniteľný krúžok s označením SK. Nepotrebujem k tomu už nič viac? Po takejto kúpe je potrebné Vášmu úradu niečo nahlasovať? Ako budem postupovať ja neskôr, ak by mali vtáčiky mladé a podľa prílohy č.6 ich nemusím ani označovať, ani viesť evidenciu na druhovej karte, ani nebudem mať preukaz o pôvode, ani nebudem nikde registrovaný. Potrebujem mať chovnú knihu? Prosím Vás, usmernite ma v tomto. Cene vtáčika je cca 13 eur.

     Chápem, že takýchto mailov Vám musí chodiť veľa, preto lebo vyznať sa vtom vyžaduje mať naštudované obrovské množstvo materiálu a minimálne právnické vzdelanie a ako vieme, ak sa človek dopustí nevedomky chyby neospravedlňuje ho to a môže skončiť s vážnou osobnou morálnou ujmou.

Ďakujem s úctou, možno budúci chovateľ."

Odpoveď mi prišla o dva dni:

"Dobrý deň.

     K Vašej žiadosti o informáciu k plánovanej držbe exemplárov druhu Forcus coelestis odpovedáme: Za exemplár sa považuje akýkoľvek živočích alebo rastlina, či už živý alebo neživý, z druhov uvedených v prílohe A až D nariadenia Rady č. 338/97 (nariadenie Komisie  /ES/  č. 865/2006 v znení nariadenia Komisie č.  407/2009). Zároveň sa na držbu daných exemplárov vzťahujú ustanovenia zákona č. 15/2005 Z.z. (tzv. CITES) a vykonávacej vyhlášky č. 110/2009 Z.z.

     Forcus coelestis (papagájik modrokrký) je uvedený v prílohe č. 6 vyhlášky č.110/2005 Z.z. v zozname druhov, ktorých exempláre sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, nevydáva sa preukaz o pôvode a nepodliehajú registrácií. Držiteľ exemplára týchto druhov (z prílohy č. 6) má iba povinnosť preukázať spôsob nadobudnutia exemplára iným písomným dokladom  podľa § 12 ods. 20 zákona č. 15/2005 Z.z. (nie je predpísané tlačivo, preto stačí si iba viesť "nejakú" evidenciu obsahujúcu predpísané údaje).

     Čo sa týka označovania krúžkom, exemplára daného druhu nemusia byť nezameniteľne označené - čiže krúžkované. No väčšina chovateľov si ich krúžkuje pre lepšiu evidenciu. Zároveň nepotrebujete žiadnu knihu chovu, lebo tá sa vyžaduje pre živé exempláre bezstavovcov, rýb a obojživelníkov (§ 11 ods. 7 zákona č. 15/2005 Z.z.).

S pozdravom ..."

     Čo dodať na záver? Snáď len zbožné prianie, aby moja a trebárs aj Vaša kúpa operenca dopadla dobre a bola v súlade zo zákonnými nariadeniami, dohovormi a vyhláškami ES a Slovenskej republiky. Verím, že budem pokojne spávať aj po náhodnej kontrole úradníkov so životného prostredia a ochrany prírody.

     Budem rád ak Vám informácie ohľadom práva pomôžu, aj keď nie som dostatočne právne erudovaný. Ďakujem za návštevu mojej stránky.

Ľubomír M.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Monika | E-mail | 8. srpna 2013 v 21:37 | Reagovat

Dobrý večer

Chcem si zakúpiť v obchode Aymaru pruhovanú (iba 1 papagája) a neviem ako mám ďalej postupovať v Cites , treba ho alebo nie?  

Za odpoveď Vám vopred

ďakujem

Ďurišová

2 papagaje | 9. srpna 2013 v 10:06 | Reagovat

[1]: Dobrý deň Monika
Podľa mňa: Druh Aymara pruhovaný
Bolborhynchus lineola spadá do CITES B tak, ako skoro všetky druhy pomerne bežne chovaných druhov papagájov. Tento druh však nie je uvedený v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005, preto by sa mal nezameniteľne označovať, musí sa viesť evidencia na druhovej karte, vydáva sa preukaz o pôvode a exempláre podliehajú registrácií. Môžem sa však aj mýliť. Určite sa informujte e-mailom na Inšpektoráte ochrany prírody, kde Vám radi poskytnú presné informácie. Samého ma to zaujíma, ak sa dozviete niečo viac, prosím Vás dajte vedieť.
Ľubomír M.

3 Monika | E-mail | 9. srpna 2013 v 11:40 | Reagovat

Dobrý deň

dám Vám vedieť ako to dopadlo
S pozdravom  

                   Ďurišová

4 Monika | E-mail | 12. srpna 2013 v 12:07 | Reagovat

Dorbý deň

posielam Vám odpoveď zo štátnej ochrany prírody na Aymaru pruhovanú citujem :

"Dobrý deň
druh Bolborhynchus lineola je zaradený do prílohy č. 110/2005 Z.z v znení neskorších zmien a doplnkov. Táto príloha obsahuje druhy, ktoré sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode a ktoré nepodliehajú registrácii.
Mali by ste však vedieť preukázať soôsob jeho nedobudnutia - iným písonmým dokladom napr. pokladničným bločkom, kúpno-predajnou zmluvou a pod. - doklad by mal obsahovať údaje ako meno fyzickej osoby, obchodné meno (predávajúci), vedecké meno druhu, počet, dátum nadobudnutia ... "

5 papagaje | 12. srpna 2013 v 13:42 | Reagovat

[4]: Dobrý deň p.Monika.
Ďakujem, že ste dali vedieť.
Pozrel som to a zistil som že:
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.110/2005 bola novelizovaná vyhláškou 47/2013, pričom príloha č.6 bola rozšírená o ďaľšie druhy vtáctva, ktoré sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, pre ktoré sa nevydáva preukaz o pôvode a ktoré nepodliehajú registrácii. Druh Bolborhynchus lineola tam skutočne je.
Ľubomír M.

6 Fero | E-mail | 18. května 2014 v 20:00 | Reagovat

chcem sa informovat do akej kategorie patry Amazonan Vinorudy

7 papagaje | 22. května 2014 v 9:45 | Reagovat

[6]: Dobrý deň Fero.
Skúste si prečítať článok Cites 2. časť, nájdete v tomto blogu pod "Užitočné rady". Krásny papagáj.
Je zaradený do prvého stupňa ochrany CITES I.
Ľubomír M.

8 Monika | 19. srpna 2015 v 13:58 | Reagovat

[1]: Dobrý deň, prosím vás vedeli by ste mi poradiť, rada by som si zadovážila spevevé vtáčiky, ale taký nejaký druh, ktorý by dokázal prezimovať vonku, prípadne len vo vstupnej hale? Ale aby skutočne pekne spievali :-) Za vašu radu vám vopred ďakujem. S pozdravom Monika

9 papagaje | 22. srpna 2015 v 0:38 | Reagovat

[8]: Dobrý večer Monika.
Medzi spevavé vtáčiky patria kanáriky, ktoré chovatelia šĺachtia aj pre spev. Informácie ohľadom  celoročného chovu vo vonkajšej voliére u kanárikov, či astrildov, ktoré tiež spievajú v čase párenia, získate najme od chovateľa, ktorý sa venuje chovu spomínaného vtáctva.
Ľubomír M.

10 Martin | 4. září 2017 v 13:18 | Reagovat

Chcem si kúpiť pyruru perlatu ale neviem ako s CITES?Prosim o radu.

11 papagaje | 9. září 2017 v 8:53 | Reagovat

[10]: Dobrý deň Martin
Pyrura perlata je podľa informácií ktoré mám zaradená v Cits B. Nie je uvedená v prílohe č.6 vyhlášky č.110/2005 Z. z., preto sa na ňu musí viesť evidencia na druhovej karte, vtáčik musí byť nezameniteľne označený a mal by mať vydaný aj preukaz o pôvode ktoré podlieha registrácii. Ohľadom tohto druhu sa informujte ešte pred kúpou na Inšpektoráte ochrany prírody, kde Vám radi poskytnú erudované informácie, ktoré potrebujete.
Ja zatiaľ chovám iba druhy, ktoré sú uvedené v prílohe č.6 vyhlášky č.110/2005 Z. z. Pozri článok ( http://papagaje.blog.cz/1410/cites-3-cast )
Ďakujem za návštevu týchto stránok.
Ľubomír M.

12 Jaroslav Chudáčik | E-mail | 21. srpna 2018 v 14:36 | Reagovat

poprosím do ktorého zonamu Cites patrí kakariky žltočelé
Ďakujem

13 papagaje | 3. září 2018 v 9:30 | Reagovat

[12]: Dobrý deň.
Cyanoramphus auriceps - kakariki skákavý (kakariki žltočelý) patrí do cites B, platí na slovensku podľa vyhlášky č. 47/2013 Z.z.je na str. č. 414, čiastka 14, že tento druh je uvedený v Prílohe č. 6 preto preň platí výnimka,  a nemusí sa nezameniteľne označovať, nemusí sa viesť evidencia na druhovej karte, nevydáva sa preukaz o pôvode a nepodlieha registrácii. Ak samozrejme opäť nedošlo k nejakej zmene.
Takéto informácie odporúčam overiť si na na Inšpektoráte ochrany prírody.
S pozdravom Ľubomír M.

14 Attila | E-mail | 15. září 2018 v 14:28 | Reagovat

Zdravým!Celé je to akosi neprehladné.Chcel by som sa opýtať ako je to s chorelami, a s andulkami.Treba ich krúžkovať či nie?Chcel by som doma založiť menší chov len tak pre radosť ale nerád by som sa dostal do sporu so zákonom.Dakujem.

15 papagaje | 16. září 2018 v 18:58 | Reagovat

[14]: Dobrý deň Attila.
Agapornis roseicollis - agapornis ružovohrdlý, Melopsittacus undulatus - andulka vlnkovaná, Nymphicus hollandicus - korela chocholatá a Psittacula krameri - alexander malý nie sú uvedené vo vyhláške Rady(ES) č.338/97 o ochrane voľne žijúcich druhov, rastlín a reguláciou obchodu s nimi. Tieto druhy nie sú zaradené do CITES "B". Chovatelia tieto druhy považujú za domestikované.
Odporúčam Vám preštudovať si články Cites 2. a 3. časť.
Ďakujem za návštevu tejto stránky.
Ľubomír M.

16 Attila | E-mail | 16. září 2018 v 21:57 | Reagovat

Ďakujem za odpoved.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama