Vítajte na stránke venovanej chovu papagájov v panelovom dome.

CITES 2.časť

18. dubna 2011 v 7:26 | Ľubomír M. |  Užitočné rady
V dnešnej uponáhľanej dobe musia mať drobnochovatelia ohrozených a chránených exotických zvierat dostatok informácií a vedomostí aj z oblasti práva. Nakladanie s chránenými živočíchmi a rastlinami upravuje medzinárodný dohovor tzv. CITES, ktorý možno chápať ako komplex medzinárodných zákonných noriem a nariadení s cieľom ochrany chránených druhov živočíchov a rastlín pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného získavania pre obchodné účely.

Zoznamy živočíchov a rastlín s ktorými je obchod obmedzený alebo kontrolovaný obsahuje nariadenie Rady ES č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín, reguláciou obchodu s nimi v jednotlivých prílohách. Podľa stupňa ohrozenia sú živočíchy a rastliny rozdelené do štyroch príloh A,B,C a D. Podľa zaradenia exemplára v jednotlivých prílohách sa upravuje režim obchodovania to je dovoz, vývoz, tranzit, opätovný vývoz, komerčné využívanie, evidencia a ochrana na území Slovenskej republiky. Najprísnejšie je regulovaný obchod s exemplármi zaradenými do prílohy A, ktoré je zakázané kupovať, predávať, vymieňať, ponúkať na kúpu alebo predaj a vystupovať na verejnosti na komerčné účely. Exempláre ktoré sú zaradené v prílohe A a B možno dovážať a exempláre ktoré sú zaradené v prílohe A, B a C možno vyvážať, len s povolením Ministerstva životného prostredia.

Súčasťou nariadenie Komisie ES č. 1332/2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady ES č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín, reguláciou obchodu s nimi je aj zoznam všetkých chránených živočíchov a rastlín zahrnutých podľa stupňa ohrozenia do štyroch už spomínaných príloh. Nariadenie Komisie ES č. 1332/2005 je už neplatné, bolo novelizované a na žiadosť krajín bol zoznam chránených živočíchov a rastlín doplnený o nové exempláre, nariadením Komisie ES č. 407/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady ES č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín a reguláciou obchodu s nimi.

Zoznam papagájov zaradených do prílohy A

Psittaciformes - papagájotvaré
Cacatuidae - kakaduovité
Cacatua goffini (I) kakadu Goffinov
Cacatua haematuropygia (I) kakadu bielozobý
Cacatua moluccensis (I) kakadu červenochocholatý (molucký)
Cacatua sulphurea (I) kakadu žltochochlý
Probosciger aterrimus (I) kakadu palmový
Loriidae - loriotivé
Eos histrio (I) lori modroprsý
Vini spp. (I/II) rod lori
(Vini ultramarina je uvedený v Prílohe I, ostatné druhy sú uvedené v Prílohe II)
Psittacidae - papagájovité
Amazona arausiaca (I) amazoňan červenokrký
Amazona auropalliata (I) amazoňan žltotylý
Amazona barbadensis (I) amazoňan žltočelý
Amazona brasiliensis (I) amazoňan červenochvostý
Amazona finschi (I) amazoňan fialovotemenný
Amazona guildingii (I) amazoňan kráľovský
Amazona imperialis (I) amazoňan cisársky
Amazona leucocephala (I) amazoňan pestrý (kubánsky)
Amazona oratrix (I) amazoňan žltohlavý
Amazona pretrei (I) amazoňan okuliarnatý
Amazona rhodocorytha (I) amazoňan belavolíci
Amazona tucumana (I) amazoňan nádherný
Amazona versicolor (I) amazoňan mnohofarebný
Amazona vinacea (I) amazoňan vínovočervený
Amazona viridigenalis (I) amazoňan červenočelý
Amazona vittata (I) amazoňan belasokrídly
Anodorhynchus spp. (I) rod ara
Ara ambiguus (I) ara žltozelená
Ara glaucogularis (I) ara modrokrká
Ara macao (I) ara arakanga
Ara militaris (I) ara zelená (vojenská)
Ara rubrogenys (I) ara červenosluchá
Cyanopsitta spixii (I) ara sivomodrá
Cyanoramphus cookii (I)
Cyanoramphus forbesi (I) kakariki žltočelý
Cyanoramphus novaezelandiae (I) kakariki červenočelý
Cyanoramphus saisseti (I)
Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) papagáj žltoboký
Eunymphicus cornutus (I) papagáj chocholatý
Guarouba guarouba (I) klinochvost žltý
Neophema chrysogaster (I) tráviar úhľadný
Ognorhynchus icterotis (I) klinochvost žltosluchý
Pezoporus occidentalis (pravdepodobne vyhynutý druh) (I) zemnár nočný
Pezoporus wallicus (I) zemnár vlnkovaný
Pionopsitta pileata (I) amazoňan červenohlavý
Primolius couloni (I) ara modrohlavá
Primolius maracana (I) ara marakana
Psephotus chrysopterygius (I) speváčik žltokrídly
Psephotus dissimilis (I) speváčik žltoramenný
Psephotus pulcherrimus (pravdepodobne vyhynutý druh) (I) speváčik najkrajší
Psittacula echo (I) ladniak (alexander) maurícijský
Pyrrhura cruentata (I) klinochvost modrobradý
Rhynchopsitta spp. (I) rod klinochvost
Strigops habroptilus (I) kakapo sovovitý

Zoznam papagájov a astrildov zaradených do prílohy B

Estrildidae - astrildovité
Amandava formosa (II) tigríček
Lonchura fuscata ryžovník hnedý
Lonchura oryzivora (II) ryžovník sivý
Poephila cincta cincta (II) pásovník krátkochvostý
Psittaciformes - papagájotvaré spp. (II)
(Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem štyroch druhov dolu popísaných, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)
Agapornis roseicollis agapornis ružovohrdlý
Melopsittacus undulatus andulka vlnkovaná
Nymphicus hollandicus korela chocholatá
Psittacula krameri alexander malý

Zoznam astrildovitých vtákov zaradených do prílohy D

Estrildidae - astrildovité
Amandava amandava amandava červenkastá
Cryptospiza reichenovii karmínka horská
Erythrura coloria amada červenosluchá
Erythrura viridifacies amada zelená
Estrilda quartinia (Často predávaný ako Estrilda melanotis) astrilda žltobruchá
Hypargos niveoguttatus vločkovník bodkovaný
Lonchura griseicapilla mníška perlolíca
Lonchura punctulata mníška muškátová
Lonchura stygia mníška čierna
Fringillidae - pinkovité
Carduelis ambigua stehlík olivoprsý
Carduelis atrata stehlík čierny
Kozlowia roborowskii červenák Roborovského
Pyrrhula erythaca hýľ sivohlavý
Serinus canicollis kanárik sivokrký
Serinus citrinelloides hypostictus (Často predávaný ako Serinus citrinelloides) kanárik strnadkovitý

Informácie ohľadom zaradenia druhu do jednotlivých príloh tzv. CITES, si môžete uplatniť u Štátnej ochrany prírody, Vedecký orgán CITES v SR, Mlynská dolina 1, Bratislava 1, 811 04. Bližšie informácie nájdete na http://www.cites.sk/kontakty.html

Exempláre zaradené do zoznamu chránených živočíchov a rastlín podľa jednotlivých príloh A, B, C a D možno kúpiť alebo nadobudnúť len s preukazom o pôvode, certifikátom EÚ, potvrdením o registrácií, alebo písomným dokladom o kúpe, pričom záleží do ktorej prílohy je chránený živočích zaradený. V prípade kontroly ste povinný preukázať pôvod alebo spôsob nadobudnutia takéhoto živočícha.

Na niektoré papagáje zo zoznamu prílohy B, nariadenia Komisie ES č. 407/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady ES č. 338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín, reguláciou obchodu s nimi platí výnimka, ktorá zmierňuje spôsob obchodovania a nadobudnutia exemplára v rámci spoločenstva krajín EÚ, podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príloha č. 6. vyhlášky MŽP SR č. 110/2005 obsahuje zoznam chránených živočíchov pre ktoré má držiteľ exemplára povinnosť preukázať spôsob nadobudnutia exemplára iným písomným dokladom napr. kúpnou zmluvou.

Príloha č. 6.: Zoznam druhov, ktorých exempláre sa nezameniteľne neoznačujú, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia na druhovej karte, nevydáva sa preukaz o pôvode a nepodliehajú registrácii

Agapornis fischeri agapornis ružovkastohlavý
Agapornis personatus agapornis pestrý
Agapornis roseicollis agapornis ružovohrdlý
Alisterus scapularis kráľčik červenohlavý
Aprosmictus erythropterus kráľčik ušľachtilý (červenokrídly)
Dendrocygna arborea kačica stromová
Forpus coelestis papagájik modrokrký
Forpus conspicillatus papagájik okuliarnatý
Forpus cyanopygius papagájik zelenomodrý
Forpus passerinus papagájik vrabčí
Myiopsitta monachus klinochvost mníší
Nandayus nenday klinochvost čiernohlavý
Neophema elegans tráviar olivový
Neophema chrysostoma tráviar modročelý
Neophema pulchella tráviar tyrkysový
Neophema splendida tráviar nádherný
Neopsephotus bourkii tráviar ružovobruchý
Northiella haematogaster speváčik červenobruchý
Padda oryzivora ryžovník sivý
Platycercus adelaidae kríženec druhov P. elegans a P. flaveolus
Platycercus adscitus rozela šafranová
Platycercus caledonicus rozela žltobruchá
Platycercus elegans rozela bažantovitá
Platycercus eximius rozela pestrá
Platycercus flaveolus rozela bledožltá
Platycercus icterotis rozela žltolíca
Platycercus zonarius rozela žltokrká
Polytelis alexandrae kráľčik modrotemenný (Alexandrin)
Polytelis anthopeplus kráľčik horský (dymový)
Polytelis swainsonii kráľčik nádherný (Barrabandov)
Psephotus haematonotus speváčik červenochrbtý
Psephotus varius speváčik mnohofarebný
Psittacula alexandri ladniak (alexander) ružovoprsý
Psittacula cyanocephala ladniak (alexander) pestrý (červenohlavý)
Psittacula eupatria ladniak (alexander) veľký
Psittacula krameri ladniak (alexander) malý
Purpureicephalus spurius červenohlávok pestrý
Streptopelia decipiens hrdlička
Streptopelia roseogrisea hrdlička chichotavá
Streptopelia semitorquata hrdlička polmesiačiková
Streptopelia senegalensis hrdlička senegalská
Streptopelia vinacea hrdlička

Podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi, podľa § 12, ods. 20, písomný doklad o spôsobe nadobudnutia exemplára zo zoznamu chránených živočíchov z prílohy č. 6 vyhlášky MŽP SR č. 110/2005 musí obsahovať:
1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, alebo obchodné meno, sídlo a miesto podnikania právnickej osoby, od ktorej exemplár nadobudla,
2. vedecké meno druhu exemplára,
3. počet nadobudnutých exemplárov,
4. dátum nadobudnutia exemplára.

Budem rád ak Vám mnou popísané informácie ohľadom CITES pomôžu zorientovať sa v problematike práva pri nakladaní, chove a obchode s chránenými exotickými vtákmi. Ďakujem za návštevu mojej stránky.

Použitá literatúra:

Nariadenie Komisie (ES) č. 407 zo 14. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110 zo 14. februára 2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 15 Z. z.2. decembra 2004, o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi.

Ľubomír M.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama